NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HÁJENKA PARKU BŘECLAV

Rodinný park Hájenka je ve shodě s normou ČSN – EN 1176 Park Hájenka, Tovární kolonie 45,691 41 Břeclav
Upozornění pro návštěvníky:
V parku je povoleno:
– vstupovat na trávníky
– vstupovat se zvířaty

V parku platí zákaz:
– poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
– užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
– v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku: dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
– používání herních prvků v bezpečnostní helmě
– konzumace omamných látek a vlastního alkoholu
– vstupu s jízdními koly, koloběžkami a dětskými odrážedly (kola lze
uzamknout na vyhrazených místech u vstupu)

Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.
V případě, že se vám nebo vašemu dítěti stane úraz, případně jste svědky takové události, kontaktujte – prosíme – bezodkladně nahlaste nehodu na pokladně nebo kterémukoliv z označených zaměstnanců parku. Děkujeme za zájem o dění kolem vás!

Návštěvníci jsou povinni:
– respektovat Návštěvní řád a pokyny odpovědných zaměstnanců parku
– chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sebe
– dodržovat čistotu (předem děkujeme, že využíváte odpadkové koše)

Velmi apelujeme na všechny kuřáky, aby brali ohled zdraví a soukromí ostatních malých i velkých návštěvníků. Striktní zákaz kouření s rizikem vypovězení z parku bez náhrady vstupného je na všech herních atrakcích. Pokud už si v přítomnosti dětí zapálíte, ukliďte po sobě, prosíme, nedopalky do odpadkových košů. Děkujeme za toto minimum.

Provozovatel parku neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosíme, neprodleně zaměstnancům parku.
Děkujeme Vám, že Návštěvní řád dodržujete a pomáháte tak k pohodovému pobytu sobě i ostatním a stejně tak dalšímu zvelebování Parku Hájenka.

Platnost do konce sezony 2023.

Provozovatel:
Richard Park s.r.o., Tovární kolonie 45, 691 41 Břeclav 4 IČO: 04724127,
DIČ:CZ04724127 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, 91584