NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HÁJENKA PARKU BŘECLAV

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HÁJENKA PARKU BŘECLAV
Rodinný park Hájenka je ve shodě s normou ČSN – EN 1176 Park Hájenka, Tovární kolonie 45,691 41 Břeclav
Upozornění pro návštěvníky:
V parku je povoleno:
– vstupovat na trávníky
– vstupovat se zvířaty

V parku platí zákaz:
– poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
– užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
– v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku: dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
– používání herních prvků v bezpečnostní helmě
– konzumace omamných látek a vlastního alkoholu
– vstupu s jízdními koly, koloběžkami a dětskými odrážedly (kola lze
uzamknout na vyhrazených místech u vstupu)

Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.
V případě, že se vám nebo vašemu dítěti stane úraz, případně jste svědky takové události, kontaktujte – prosíme – bezodkladně nahlaste nehodu na pokladně nebo kterémukoliv z označených zaměstnanců parku.Děkujeme za zájem o dění kolem vás!

Návštěvníci jsou povinni:
– respektovat Návštěvní řád a pokyny odpovědných zaměstnanců parku
– chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sebe
– dodržovat čistotu (předem děkujeme, že využíváte odpadkové koše)

Velmi apelujeme na všechny kuřáky, aby brali ohled zdraví a soukromí ostatních malých i velkých návštěvníků. Striktní zákaz kouření s rizikem vypovězení z parku bez náhrady vstupného je na všech herních atrakcích.Pokud už si v přítomnosti dětí zapálíte, ukliďte po sobě, prosíme, nedopalky do odpadkových košů. Děkujeme za toto minimum.

Provozovatel parku neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosíme, neprodleně zaměstnancům parku.
Děkujeme Vám, že Návštěvní řád dodržujete a pomáháte tak k pohodovému pobytu sobě i ostatním a stejně tak dalšímu zvelebování Parku Hájenka.

Platnost do konce sezony 2020.

Provozovatel:
Richard Park s.r.o., Tovární kolonie 45, 691 41 Břeclav 4 IČO: 04724127,
DIČ:CZ04724127 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, 91584
2

HURÁÁÁÁ....

Máme otevřeno.

A to všechny víkendy a svátky od 10:00 do 18:00 hod.

Při nepřízni počasí zavřeno.

Do lanového centra bude vstup okolo areálu, směrem do lesa. Bude pro Vás přichystáno okénko s občerstvením, pitím i gril.

Otevíráme pouze lanové centrum bez toalet, posezení v areálu nebo hřiště. Ty budou otevřeny od 16.5.2020

Lezci jsou povinni udržovat dvoumetrové rozestupy. Roušky při lezení nasazené mít nemusíte, neboť je to individuální sportovní aktivita, ale na zemi už ano. Lezci také musejí mít nasazené rukavice, které si buď můžete přinést, nebo zakoupit plátěné rukavice u nás.

Těšíme se na Vaši návštěvu H-Park.