Bezpečnost

Garance kvality a bezpečnost

Jsme si plně vědomi odpovědnosti za bezpečnost účastníků na našich programech, a proto je pro nás tato oblast nejvyšší prioritou. Pravidelně se zúčastňujeme mezinárodních konferencí Association for Challenge Course Technology (ACCT), European Ropes Course Association (ERCA). Areál Lanového centra Hájenka je certifikován dle mezinárodně platných norem.

  • Programy v lanovém centru Hájenka vedou pouze odborně vyškolení instruktoři, kteří prochází každoročním přezkoušením.
  • Lanové centrum Hájenka je vystavěno ve shodě s mezinárodně platnými normami ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2
  • Lanové centrum Hájenka prochází pravidelnou kontrolou – denní, měsíční a roční dle provozních norem ČSN EN 15567-2
  • Používání výhradně certifikovaného materiálu vhodného právě pro účely lanových center.
  • Účast na programu je pro každého návštěvníka dobrovolná.