Narozeninové oslavy pro děti

Programy pro narozeninové dětské párty

Probíhají na objednávku (oslavy, školy, skupiny , rodinné dny pro firmy nebo jen tak pro radost)

Každý animační program je na téma, které si dítě, rodič nebo škola či firma vybere, vždy bude spousta her, soutěží,sportu, vyrábění a zábavy.
Oblíbená témata jsou:
Pevnost Boyard, Babrbie párty, Pohádkový les, Ledové království, Opuštěný ostrov nebo jen klasické hry jako lukostřelba, chůdy, malování na obličej a lanové centrum 🙂

Všechny animační programy sestavujeme na míru.

Programy jsou určeny pro děti od 3 do 15 let (mladší děti po individuální dohodě s rodiči).
Děti se mohou programu účastnit samostatně nebo společně s rodiči – po celou dobu programu se dětem pečlivě věnují zkušené instruktorky či instruktoři.
Tématický program přinese dětem jedinečný zážitek, ať už jde o pohádky, tvořivé dílny, dobrodružné hry, zábavné soutěže a další.

Programy na oslavu narozenin pořádáme nejčastěji na dvě až čtyři hodiny. Vždy záleží na individuální dohodě.

Nabízíme:

Tematické děti:
Barbie oslava, Pevnost Boyard, JUMANJI, oslava s Mimoni, Hello Kitty, Kačer Donald, Mickey Mouse a Minnie, Harry Potter a Hermiona, oslava TOY STORY – Buzz Rakeťák, Jessie, Woody s koníkem, pan Brambůrek, paní Brambůrková, Růžový medvěd, Pastýřka, 2m.dinosaurus REX, Superhrdinové, Batman, Úžasňákovi, zvířátková – včelky, motýlci a víla, čarodějnická, Království lesních Elfů, hasičská, Ledové království, Piráti z Karibiku, Alenka v říši divů, Vaiana, Ledová k rá ;lovna, Cruella ze 101 dalmatinů, Avengers, Supermanka, Cesta kolem světa – letušky, Star Wars, V for Vendeta, Matka příroda a skřítci, Shrek a Fiona, atd….
(animátoři v daných maskách a program připraven dle daného tématu)

Tématické nabízíme jak ve variantě firemní, tak dětské i dospělácké:
Pevnost Boyard, Ťažká cesta vinařa aneb Cesta za zlomeným koštéřem, JUMANJI, Útěk z opuštěného ostrova, Kdo přežije atd…

Speciality nabízíme jak ve variantě firemní, tak dětské i dospělácké:
tmelení týmu – nového kolektivu, tmelení stávajícího kolektivu RESTART, Efektivní týmová spolupráce atd.

Sportovní nabízíme jak ve variantě firemní, tak dětské i dospělácké:
olympiáda, soutěže, pohybové aktivity

Kvízové nabízíme jak ve firemní variantě, tak dětské:
pro ty, co se nechtějí moc zapotit

Adrenalinové nabízíme jak ve variantě dětské tak i dospělácké:
boj o přežití

Hrůzostrašné nabízíme jak ve variantě dětské tak i dospělácké:
pohádkový les

Animační:
plné odpoledne soutěží pro děti, malování na obličej, chůdy, lukostřelba, lanové centrum, snášení vajíček….výběr z cca 200 soutěžních aktivit….

Animační programy pro děti – MŠ,ZŠ

100 Kč / dítě / 1 hodina
200 Kč / dítě / 2 hodiny / Pevnost Boyard

Animační programy pro děti – oslavy narozenin

1.) BALÍČEK PRONÁJEM
Bez občerstvení – můžete si přinést své , bez animací, bez výzdoby.
Platíte jen pronájem místa – stolu pro 6-8 osob.
Cena za 1 stůl …………..1 000 Kč bez DPH / 4 hod.


2.) BALÍČEK ANIMACE
Bez občerstvení ( domluví se individuálně a platí se zvlášť), bez výzdoby, jen animační program.
Cena za animační blok v délce 1 hod. – téma dle výběru dítěte – 2 200 Kč
Cena za animační blok v délce 2 hod. – téma dle výběru dítěte – 3 700 Kč
Cena za animační blok v délce 3 hod. – téma dle výběru dítěte – 4 700 Kč
(včetně kostýmů a materiálů)

Cena zahrnuje:

 • přípravu programu a vlastní program včetně péče o děti
 • veškeré pomůcky a materiál
 • profesionální instruktorky
 • odměny pro děti

3.) BALÍČEK ALL INCLUSIVE
Zahrnuje narozeninovou výzdobu, animační program.
Bez občerstvení (domluví se individuálně) a počítá se zvlášť.

Cena za animační blok v délce 1 hod. – téma dle výběru dítěte – 2 200 Kč
Cena za animační blok v délce 2 hod. – téma dle výběru dítěte – 3 700 Kč
Cena za animační blok v délce 3 hod. – téma dle výběru dítěte – 4 700 Kč
(včetně dvou animátorů, kostýmů a materiálů)
Cena zahrnuje:

 • přípravu programu a vlastní program včetně péče o děti
 • veškeré pomůcky a materiál
 • profesionální instruktorky
 • odměny pro děti

Výzdoba pro :
5 – 8 dětí……………. 1 000 Kč
9-16 dětí……………..1 200 Kč
16-24 dětí…………..1 400 Kč
24-32 dětí…………..1 600 Kč

Cena zahrnuje:

 • narozeninovou výzdobu dle tématu oslavy ( girlandy, balonky, výzdoba stolu, talířky dle tématu oslavu, kelímky atd.)

Kontaktní osoba

Michaela Bochníčková
Telefon 776 736 747
Emailu info@hajenkabreclav.cz

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či speciálních požadavků se na nás neváhejte obrátit.
Provozní pravidla dětských programů si můžete přečíst  zde.

 

Narozeninové oslavy pro děti

Organized only on order (celebrations, schools, groups, family´s days for companies or just for fun)
Every animation program is on thema which is chosen by kid, parent, school or company. It´s always full of games, competitions, sport, creating things and fun. Favorite themes are: Fort Boyard, Barbie party, Fairy wood, Frozen kingdom, Deserted island or just traditional games like archery, stilts, face painting or rope centre.

We make our animation programs based on your wish.

Programs are for kids between 3 and 15 years. (Younger only after individual agreement with parents.)
Kids can participate in animation individually or with parents – during whole time children are in care of experienced instructor.
Thematic program brings incredible experience for your kid. It doesn´t matter whether it is Fairy wood, creative workshop, adventurous games or entertaining competitions or many others.

Birthday parties are mostly organized for two to four hours. But it always depends on individual agreement.

Animation programs for kids (kindergarten or primary school)

50 Kč/ kid/ 1 hour
60 Kč/ kid/ 1 hour/ Fort Boyard

Animation programs for kids – birthday parties

1. PACKAGE RENTAL

Without food – you can bring your own food, without animation and decoration

You pay only for rental agreement of table with 6 to 8 places to sit.

Price for 1 table … 1000 CZK without tax/ 4 hours

2. PACKAGE ANIMATION

Without food (can be ordered and paid for separately), without decoration, only with animation program

Price for animation for 1 hour – topic up to your child – 2000 CZK

Price for animation for 2 hours – topic up to your child – 3500 CZK

Price for animation for 3 hours – topic up to your child – 4500 CZK

(Including costumes and materials)

Price includes:

 • Preparation of program and also taking care of children
 • All materials and things needed
 • Profissional instructors
 • Sweets for children

3. ALL INCLUSIVE PACKAGE
Includes birthday decoration and animation program

Without food (can be ordered and paid separately)

Price for animation for 1 hour – topic up to your child – 2000 CZK

Price for animation for 2 hours – topic up to your child – 3500 CZK

Price for animation for 3 hours – topic up to your child – 4500 CZK

(Including costumes, materials and two animators)

Price includes:

 • Preparation of program and also taking care of children
 • All materials and things needed
 • Profissional instructors
 • Sweets for children

Decoration for:

5 – 8 children … 800 CZK

9 – 16 children … 1000 CZK

16 – 24 children … 1200 CZK

24 – 32 children … 1400 CZ

Price includes:

 • Birthday decoration accordingly to the topic of the party (girlands, balloons, decoration of table, plates, plastic cups, etc.)

Contact person

Michaela Bochníčková
Phone +420 776 736 747
Email info@hajenkabreclav.cz

In case of any questions, prompts or special requests please do not hesitate to contact us. You can read rules of children´s program here (in czech).

Narozeninové oslavy pro děti

Organisiert nur auf Bestellung (Feiern, Schulen, Gruppen, Familientage für Firmen oder einfach nur zum Spaß)

Jedes Animationsprogramm ist auf Thema, die von Kind, Eltern, Schule oder Firma gewählt wird. Es ist immer voller Spiele, Wettkämpfe, Sport, Schaffung von Sachen und Spaß. Lieblingsthemen sind: Fort Boyard, Barbie Party, Märchen Holz, Gefrorenes Königreich, Verlassene Insel oder einfach nur traditionelle Spiele wie Bogenschießen, Stelzen, Gesichtsmalerei oder Seilzentrum.

Wir machen unsere Animationsprogramme nach Ihren Wünschen.

Programme sind für Kinder zwischen 3 und 15 Jahren. (Jünger nur nach Einzelvereinbarung mit den Eltern)
Kinder können an der Animation einzeln oder mit den Eltern teilnehmen – während der ganzen Zeit sind Kinder mit erfahren Instruktoren.
Thematisch Programm bringt unglaubliche Erfahrung für Ihr Kind. Es spielt keine Rolle, ob es Fairy Holz, kreative Werkstatt, abenteuerliche Spiele oder unterhaltsame Wettbewerbe oder viele andere sind.

Geburtstagsfeiern sind meist zwei bis vier Stunden organisiert. Aber es hängt immer von der individuellen Vereinbarung ab.

Animationsprogramme für Kinder (Kindergarten oder Grundschule)

50 Kč/ 1 Kind/ 1 Stunde
60 Kč/ 1 Kind/ 1 Stunde/ Fort Boyard
Animationsprogramme für Kinder – Geburtstagsfeiern

1. PAKETMIETE

Ohne Essen – Sie können Ihr eigenes Essen mitbringen, ohne Animation und Dekoration

Sie zahlen nur für den Mietvertrag von Tisch mit 6 bis 8 Sitzplätzen.

Preis für 1 Tisch … 1000 CZK ohne Steuern / 4 Stunden

2. PAKETANIMATION

Ohne Essen (kann separat bestellt und bezahlt werden), ohne Dekoration, nur mit Animationsprogramm

Preis für Animation für 1 Stunde – Thema bis zu Ihrem Kind – 2000 CZK

Preis für Animation für 2 Stunden – Thema bis zu Ihrem Kind – 3500 CZK

Preis für Animation für 3 Stunden – Thema bis zu Ihrem Kind – 4500 CZK

(Einschließlich Kostüme und Materialien)

Der Preis beinhaltet:

 • Vorbereitung des Programms und auch auf Kinder aufpassend
 • Alle Materialien und Dinge benötigt
 • Professionelle Lehrer
 • Süßigkeiten für Kinder

3. ALL-INCLUSIVE PAKET

Enthält Geburtstag Dekoration und Animationsprogramm

Ohne Essen (kann separat bestellt und bezahlt werden)

Preis für Animation für 1 Stunde – Thema bis zu Ihrem Kind – 2000 CZK

Preis für Animation für 2 Stunden – Thema bis zu Ihrem Kind – 3500 CZK

Preis für Animation für 3 Stunden – Thema bis zu Ihrem Kind – 4500 CZK

(Inklusive Kostüme, Materialien und zwei Animateure)

Der Preis beinhaltet:

 • Vorbereitung des Programms und auch auf Kinder aufpassend
 • Alle Materialien und Dinge benötigt
 • Professionelle Lehrer
 • Süßigkeiten für Kinder

Dekoration für:

5 – 8 Kinder … 800 CZK

9 – 16 Kinder … 1000 CZK

16 – 24 Kinder … 1200 CZK

24 – 32 Kinder … 1400 CZ

Der Preis beinhaltet:

– Geburtstag Dekoration entsprechend dem Thema der Party (Girlanden, Ballons, Dekoration von Tisch, Teller, Plastikbecher, etc.)

Gesprächspartner

Michaela Bochníčková
Telephone 776 736 747
Emailu info@hajenkabreclav.cz

[:cs _i=”0″ _address=”5.0.0.0″ /][:en _i=”1″ _address=”5.0.0.1″ /][:de _i=”2″ _address=”5.0.0.2″ /][: _i=”3″ _address=”5.0.0.3″ /]