ADAPTAČNÍ PROGRAMY

– speciálně upravené programy pro NOVÉ kolektivy, které mají za cíl prohloubit a zlepšit vzájemné poznání a spolupráci mezi žáky.
Dále umožňují aktivní zapojení učitele do třídního kolektivu a vytvoření si náhledu na vlastní třídu z jiného úhlu pohledu.

Adaptační kurzy:

Adaptační kurz je určen pro žáky a studenty vstupující do nového kolektivu, a to jak na základních školách při přestupu na druhý stupeň (pokud se mění složení třídy), tak při nástupu např. na víceleté gymnázium nebo do jakéhokoliv I. ročníku střední školy.

Adaptační a seznamovací kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv.

Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou i s jejich novými učiteli nebo aby získali lepší přehled o fungování třídy. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích. Po přechodu ze základní na střední školu nebo na víceleté gymnázium jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim pomůže se rozkoukat.

Adaptační kurzy a jeho cíle:

 • usnadnit dětem seznámit se s novými spolužáky a navázat první kamarádské vztahy
 • nastavit pozitivní atmosféru ve třídě mezi kantorem a žáky a jejich vzájemnou spolupráci
 • umožnit pedagogovi blíže poznat děti
 • nabídnout dětem blíže poznat pedagoga a budoucí spolužáky
 • naučit děti základy týmovosti, ohleduplnosti a férovosti
 • dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině
 • dosáhnout rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny
 • možnost jednodušeji nalézt své místo ve skupině
 • předcházení sociálně patologickým jevům – šikana, kriminalita, alkoholismus, rasismus, …

Každý adaptační kurz má přesně daný řád a jeho součástí jsou hry na seznámení, rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce.

Dobře se připravíme

Protože naši instruktoři se potřebují na Vaši skupinu dobře připravit, vřele doporučujme, aby školní metodik nebo třídní pedagog vlastními slovy popsal situaci v kolektivu ( zda jde o novou třídu či je potřeba řešit nějaký problém v již stávajícím kolektivu), možná i trochu charakterisku třídy či skupiny. Čím přesněji se Vám popis podaří, tím přesněji Vám “ušijeme program na míru”

Kontaktujte nás,zašleme Vám nabídku nebo vytvoříme speciální program pro Váš kolektiv.


Typ programu: adaptační program se vstupem do Lanového parku
Určeno pro:  nové kolektivy ( 1.třídy, 6.třídy, 1.ročníky SŠ aj.nové kolektivy)
Délka: min. 4 hod – 5 dnů ( dle individuální dohody)
Termín: na objednávku každý pracovní den 
Cena: dle délky programu či pobytu

Program

 • v krásném prostředí valtického lesa se dá objevit spousta zajímavostí a dá se toho spoustu naučit
 • místo je nutné rezervovat předem
 • doprava vlastní
 • vyškolení instruktoři

Zázemí

Programu bude probíhat v areálu Rodinného Parku Hájenka.

Programovou náplň zajišťují vyškolení instruktoři Ústavu sociální integrace, z.ú a instruktoři Lanového parku Hájenka.

Na co se žáci mohou těšit

 • příběh, soutěže, akční i pohodové hry, spolupráce kolektivu,stmelení třídy
 • lanové překážky v Lanovém centru (v měsících duben – listopad)
 • nezapomenutelné zážitky, kopec legrace a také poučení

V ceně

program, vyškolení instruktoři, veškerý materiál, pojištění účastníků, doprovod zdarma
Cena se tvoří vždy individuálně dle délky programu a počtu účastníků. Lze zajistit stravu a pitný režim.

V měsících duben – listopad lze za zvýhodněnou cenu dokoupit studentům i vstup do lanového centra.
Na všech trasách lanového centra používáme tzv. průběžné jištění, jedná se o nejbezpečnější jištění na trhu
S sebou: sportovní obuv, sportovní oblečení

Platba

1. v hotovosti:
– hotově na pokladně Hájenka Parku ,Tovární kolonie 45, Břeclav 4

2. bankovním převodem:

– po ukončení programu Vám vystavíme fakturu

Naší prioritou je bezpečnost.

Máte zájem o program? 

Volejte na telefon 776 736 747
Pište na email info@hajenkabreclav.cz

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či speciálních požadavků se na nás neváhejte obrátit.