Přihlášení na příměstský tábor

Prosíme o vyplnění přihlášky. Po jejím vyplnění vám bude zaslána v PDF podobě k podpisu.
Případně si můžete stáhnout přihlášku a vyplnit ručně zde.
Přihláška je závazná až po úhradě.