ADAPTAČNÍ PROGRAMY

Adaptační programy – speciálně upravené programy, které mají za cíl prohloubit a zlepšit vzájemné poznání a spolupráci mezi žáky. Dále umožňují aktivní zapojení učitele do třídního kolektivu a vytvoření si náhledu na vlastní třídu z jiného úhlu pohledu.

Adaptační kurzy:

Adaptační kurz je určen pro žáky a studenty vstupující do nového kolektivu, a to jak na základních školách při přestupu na druhý stupeň (pokud se mění složení třídy), tak při nástupu např. na víceleté gymnázium nebo do jakéhokoliv I. ročníku střední školy.

Adaptační a seznamovací kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou i s jejich novými učiteli nebo aby  získali lepší přehled o fungov&aac ute;ní třídy. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích. Po přechodu ze základní na střední školu nebo na víceleté gymnázium jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim pomůže se rozkoukat.

 
Určeno minimálně pro dvě třídy
Adaptační kurzy a jeho cíle:

 • usnadnit dětem seznámit se s novými spolužáky a navázat první kamarádské vztahy
 • nastavit pozitivní atmosféru ve třídě mezi kantorem a žáky a jejich vzájemnou spolupráci
 • umožnit pedagogovi blíže poznat děti
 • nabídnout dětem blíže poznat pedagoga a budoucí spolužáky
 • naučit děti základy týmovosti, ohleduplnosti a férovosti
 • dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině
 • dosáhnout rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny
 • možnost jednodušeji nalézt své místo ve skupině
 • předcházení sociálně patologickým jevům – šikana, kriminalita, alkoholismus, rasismus, …

Každý adaptační kurz má přesně daný řád a jeho součástí jsou hry na seznámení, rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce.

 

Dobře se připravíme

Protože naši instruktoři se potřebují na Vaši skupinu dobře připravit, vřele doporučujme, aby školní metodik nebo třídní pedagog vlastními slovy popsal situaci v kolektivu ( zda jde o novou třídu či je potřeba řešit nějaký problém v již stávajícím kolektivu), možná i trochu charakterisku třídy či skupiny. Čím přesněji se Vám popis podaří, tím přesněji Vám “ušijeme program na míru”

Kontaktujte nás,zašleme Vám nabídku nebo vytvoříme speciální program pro Váš kolektiv.


 

Typ programu: adaptační program se vstupem do Lanového parku
Určeno pro:  nové kolektivy ( 1.třídy, 6.třídy, 1.ročníky SŠ aj.nové kolektivy)
Délka: min. 4 hod – 5 dnů ( dle indivuduáln dohody
Termín: na objednávku každý pracovní den 
Cena: dle délky programu či pobytu

 

Program

 • v krásném prostředí valtického lesa se dá objevit spousta zajímavostí a dá se toho spoustu naučit
 • minimální počet účastníků jsou 3 třídy
 • místo je nutné rezervovat předem
 • doprava vlastní – začátek 8:30 ( 9:00 ), předpokládaný konec 11:30 ( 12:00 )
 • jiný čas lze dohodnout individuálně
 • vyškolení instruktoři
 • na všech trasách lanového centra používáme  tzv.průběžné jištění, jedná se o nejbezpečnější jištění na trhu
 • v ceně:  program, vyškolené instruktory, veškerý materiál, pojištění účastníků, doprovod zdarma.
 • V měsících duben- listopad lze za zvýhodněnou cenu dokoupit studentům i vstup do lanového centra.
 • s sebou: sportovní obuv, sportovní oblečení

Zázemí

Programu bude probíhat v areálu Rodinného Parku Hájenka.Programovou náplň zajišťují vyškolení instruktoři Rodinného Parku Hájenka a instruktoři Lanového parku Hájenka (akreditovaný kurz MŠMT)

Na co se děti mohou těšit

 • příběh, soutěže, akční i pohodové hry, spolupráce kolektivu,stmelení třídy
 • lanové překážky v Lanovém centru (v měsících duben – listopad)
 • nezapomenutelné zážitky, kopec legrace a také poučení

Cena

Cena se určuje dle délky programu a obsahuje: vyškolené instruktory, veškerý materiál,pojištění účastníků, doprovod zdarma.

V měsících duben- listopad lze za zvýhodněnou cenu dokoupit studentům i vstup do lanového centra.

 

Naší prioritou je bezpečnost

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonu 776 736 747 emailu info@hajenkabreclav.cz

Rezervace programu

Pro přihlášení Vaší třídy na výukový program vyplňte formulář, který otevřete v odkazu níže.

My se Vám co nejdříve ozveme a doladíme vše potřebné.

Platba

1. v hotovosti:
– hotově na pokladně Hájenka Parku ,Tovární kolonie 45, Břeclav 4 (tel.602 537 959)

2. bankovním převodem:

– po ukončení programu Vám vystavíme fakturu